ናይ ኣጠቃቅማ ደንቢታት ናይ ኣጠቃቅማ ደንቢታት

ናይኻቱም ኣጠቓቕማ ኣብ ናይ ኢትዩጵያ -መንግስታዊ ፖርታል(እቲ "ገፅ(ሳይት)") ኣብ ትሕቲ እዞም ዝስዕቡ ስርዓታትን ኣካይዳን ከምኡ እውን ንኢትዩጵያ ዝመርሑ ሕግታት እዩ፡፡እቲ ሳይት(ገፅ) እንትጥቀሙ ናይኻቱም ስምምዕነት ኣብቲ ስርዓትን ኣካይዳን ኣብ ግንዛበ ብምእታው እዩ፡፡ብምብፃሕ፣ብምርኣይን  እቲ ሳይት  ብምጥቓምን ተቐቢልኹም ብዘይካ ምንም ገደብን ብቕዓትን እዞም ስርዓትን ኣካይዳታትን ምጥቃም፡፡