Image

ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. በ1997 አስራ ሁለት /12/ በዓለም የቅርስ መዝገብ ውስጥ አስመዝግባለች፡፡ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት የኢትዮጵያ የሥነ-ጽሑፍና የመዛግብት ቅርሶቻችንም የሚከተሉት ናቸው፡፡

World Heritage Books World Heritage Books